Pay-As-You-Go

Alla OnTop® tjänster levereras online till en rörlig kostnad baserad på

- Tjänster som faktiskt används (månadsvis).
- Registrerad produktion.
- Uppnådd produktivitetsökning.

  • Välj till och bort tjänster alltefter behov.
  • Skala tjänster upp och ned.
  • Obegränsat antal användare utan extra kostnad.
  • Ingen investeringskostnad.
  • Ingen kostnad för uppdateringar av tjänster.

Alltid lägsta kostnad och endast när det skapas värden.