Smarta verktyg på webben

Verktygen och webbtjänsterna är enkla att använda tack vare 99 % automatiseringsgrad.

* Operatörerna kan arbeta proaktivt utifrån realtidsinformation och alla störningar registreras automatiskt.

* Teknikerna kan mäta verkliga cykeltider, genomloppstider, OEE etc. med flexibla trådlösa mätpunkter.

* Ledningen har beslutsstöd och verktyg för proaktiv operativ styrning.

* Alla besökare till företaget ser att företaget har full koll.