Varför OnTop ?

ONTOP LEVERERAS NYCKELFÄRDIGT FÖR ENKEL OCH SMÄRTFRI UPPSTART PÅ NÅGRA TIMMAR.  INVESTERINGS-, INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH KONSULTFRITT. 99 % AUTOMATISERINGSGRAD. GARANTERAT LÄGSTA TOTALKOSTNAD (TCO).

Smarta trådlösa radiologgers sänder mätdata i realtid från flexibla mätpunkter i produktionsflödena till databasen på OnTops globala Microsoft Azure-plattformen.

Smarta algoritmer skapar beslutsstöd i realtid och statistik.

Visualisering av produktionen i realtid och enkla verktyg för proaktiv styrning i webbappar på bildskärmar, datorer och mobila enheter som smartphones, surfplattor etc.