Varför OnTop® ?

Det enkla, snabba och kostnadseffektiva sättet att koppla upp produktionsresurser.

OnTop IIoT är globala Azure-baserade molntjänster som ger logistik- och produktionsledning och operatörer beslutsstöd i realtid och verktyg för operativ styrning och ökad effektivitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Med smarta radiologgers och sensorer på helt flexibla mätpunkter kopplas produktionsflödena direkt till databasen för mätning av cykeltid, takttid, flaskhalsar, produktionstakt och -läge, störningar, nyckeltal som OEE etc.

Kraftfulla algoritmer skapar realtidsinformation och statistik som visualiseras för beslutsstöd på bildskärmar i produktionsområdena, på datorer och i mobila enheter som smartphones, surfplattor etc.

Produktionsstatus visas i realtid och nya körplaner med förväntad färdigtid beräknas kontinuerligt eller på begäran för alla order. Alternativa produktionslösningar kan testas för att optimera resursanvändning, leveranstider etc.